Grupa LOTOS Partnerem Głównym Gali

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Partnerem Głównym Gali, która uświetni 100-lecie urodzin Kazimierza Górskiego została Grupa LOTOS. Koncern paliwowy mający siedzibę w Gdańsku, zaliczany do największych i najnowocześniejszych rafinerii na świecie, jest wielkim mecenasem polskiego sportu. W swej strategii sponsoringowej uwzględnił także uhonorowanie pamięci o Trenerze Tysiąclecia i jego – najwspanialszej w naszych piłkarskich dziejach – drużynie.

 

 

„W swojej aktywności sponsoringowej wspieramy sport kwalifikowany, amatorski, jak również cykliczne wydarzenia sportowe. Dla wzmocnienia przekazu reklamowego i budowania wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej, Grupa LOTOS realizuje i wspiera programy społeczno-sportowe ukierunkowane na rozwój młodzieży, kolejnych pokoleń sportowców – czytamy na stronie Grupy LOTOS, Partnera Głównego Gali. – Współpraca odbywa się głównie w wymiarze lokalnym poprzez sponsoring klubów i zespołów z otoczenia, w jakim funkcjonuje spółka. Realizowane są jednak również projekty o wymiarze ogólnopolskim.”

 

Gala rocznicowa odbędzie się w piątek 28 maja, w hali Transcolor w Szeligach. Fundacja Kazimierza Górskiego organizuje tę uroczystość w kooperacji z TVP, na której antenach zostanie wyemitowane widowisko z obchodów 100-rocznicy urodzin Trenera Tysiąclecia. Honorowym patronatem Gale objął Prezydent RP, Andrzej Duda.